Minőségirányítási rendszer

0001.01.01

A Nemzeti Közművek gázipari tevékenységeinek szabályozását minőségközpontú irányítási rendszerek alkalmazására alapozza. Az irányítási rendszerek működtetésekor, a folyamat- és szervezetfejlesztés során - az irányítási rendszerek teljes függetlenségének, valamint a diszkriminációmentességnek a biztosítása mellett - törekszik a cégcsoportba tartozó szervezetek folyamatainak ügyfélközpontú összehangolására az ügyfelek igényeinek való mind magasabb szintű megfelelés érdekében.

Minőségpolitika

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a magyarországi földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázkereskedelem területén az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, figyelembe véve a fogyasztói igényeket, jogszabályi követelményeket, a szolgáltatás-minőségre vonatkozó színvonalmutatókat és a tulajdonosi elvárásokat.

A teljes alaptevékenységet lefedő minőségirányítási rendszer működtetésével az NKM Földgázszolgáltató Zrt. célja:

  • a szolgáltatási színvonalmutató elvárásokat teljesítő, költséghatékony, országos földgázszolgáltatás nyújtása,
  • magas szintű ellátásbiztonság fenntartása,
  • hatékony, szabályozott működés és a folyamatok állandó fejlesztése.

A fentiek megvalósulása érdekében az alábbi elvek szerint működünk:

  • Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. vezetése elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése mellett, folyamatosan és aktívan részt vesz annak fejlesztésében.
  • Az ügyfélközpontúság, a hatékonyságra és minőségre való törekvés, a korszerű digitalizációs lehetőségek legyenek jelen az NKM Földgázszolgáltató Zrt. minden üzleti folyamatában, belső működésében.
  • Szolgáltatásunk során a meglévő és leendő fogyasztóink elégedettségét tartjuk szem előtt, és a hatékony üzleti működés fenntartása mellett törekszünk annak folyamatos növelésére.
  • Az NKM Nemzeti Közművek cégcsoporti társvállalatokkal, az NKM Ügyfélkapcsolati Kft.-vel, mint az ügyfélkapcsolatok kezelésével megbízott cégcsoporti szervezettel, külső partnereinkkel és gázipari engedélyesekkel való korszerű együttműködés érdekében folyamatosan fejlesztett kommunikációt folytatunk.
  • Hosszú távú, kiszámítható partnerségre törekszünk a fogyasztóinkkal és az országos közműszolgáltatás nyújtásába bevont üzleti partnereinkkel.
  • Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. munkatársainak feladata egy olyan belső környezet és vállalati működéskultúra fenntartása, amelyben minden résztvevő kifejtheti képességeit az NKM Nemzeti Közművek cégcsoport, és benne az NKM Földgázszolgáltató Zrt. céljainak elérése érdekében, ezért biztosítjuk a folyamatos képzést, támogatjuk az önképzést, elvárjuk, hogy munkatársaink személyes tudásukkal, körültekintő és felelősségteljes munkával, innovációs javaslataikkal járuljanak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
  • Mind az NKM Nemzeti Közművek cégcsoportban, úgy az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-n belül a vezetők rendszerszemlélettel értelmezik az eseményeket, történéseket, és a működés hatékonyságának folyamatos javítása érdekében látják el feladataikat.

Figyelembe véve a működésünkre vonatkozó követelményeket, az NKM Nemzeti Közművek cégcsoporti elvárásokat, a környezeti, illetve a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, továbbá a pénzügyi, működési és üzleti célokat, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a tevékenységét a fogyasztói elégedettség folyamatos növelése iránti elkötelezettséggel végzi.

 

Hiezl Gábor

vezérigazgató