Egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

A földgázellátásról szóló törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Közművek részeként működő NKM Földgázszolgáltató Zrt. Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2018. június 18-i hatállyal megváltoztak.

A módosított Üzletszabályzat az alábbiakat tartalmazza:

  • GDPR miatti módosítások (1.2., 4.2., 4/a. és 4/b. sz. melléklet, 4/a.-4/c. sz. függelék)
  • nagycsaládos gázdíjkedvezményre vonatkozó szabályozás változásának átvezetése (2.1.4. és 3. és 7. sz. függelék)
  • adatváltozás kezelésére vonatkozó szabályozás kiegészítés hivatalos tudomásszerzés esetére (6.3.2.1.)
  • visszafizetés módjára vonatkozó szabályozás kiegészítése átutalási fizetési mód esetén (6.4.6.8., 4/c. sz. melléklet, 4/a. és 4/b. sz. függelék)
  • felhasználó elhalálozása esetére vonatkozó szabályozás kiegészítése (6.7.4.)
  • hangfelvétel rögzítésére vonatkozó szabályozás kiegészítése (6.10.1., 6.11.1.)
  • előrefizetős mérő használatával vételezett földgázmennyiség elszámolására vonatkozó szabályozás módosításának átvezetése (6.13.1.2.2.)
  • elosztóhálózat-használati szerződés megbízottként történő kezelésére vonatkozó szabályozás kiegészítése (6.14.1.)
  • adatváltozások átvezetése (1. sz. melléklet és 3. sz. függelék)
  • átalánydíjas felhasználásra vonatkozó szabályozás kiegészítése a félszoba fogalmával (7. sz. függelék)

További részletekért hívja az ügyfélszolgálat telefonszámát a kiválasztott előhívóval: 06 1 474 9999, 06 20 474 9999, 06 30 474 9999 vagy 06 70 474 9999.

Korábbi üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek

0001.01.01