Tájékoztatás az együttműködő szervek részére

0001.01.01

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. „Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján  elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szolgáltató. 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

  • Hivatali kapu: saját Hivatali Kapuval rendelkező hivatalok a legördülő listából az NKMFOLDGAZ címzést használják

 

Elektronikus Aláírási és Bélyegzési Szabályzatunkat valamint az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-nél elektronikus aláírással feljogosított személyek adatait itt tekintheti meg.

 

Másolatkészítési Szabályzatunkat itt tekintheti meg.

 

Társaságunk már lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést biztosító szervek mint együttműködő szervek részére az elektronikus információ- és dokumentumcserét.

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. információátadási szabályzata a kapcsolódó dokumentumoknál érhető el.