Jogszabályok, szabályzatok

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

A földgázellátásról szóló törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Közművek részeként működő NKM Földgázszolgáltató Zrt. Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2018. január 04-i hatállyal megváltoztak.

A módosított Üzletszabályzat és ÁSZF, valamint a változások lényegét bemutató tartalmi összefoglaló elérhető a www.nkmfoldgaz.hu/uzletszabalyzat weboldalon és az ügyfélszolgálati irodákban.

 A módosított Üzletszabályzat az NKM Földgázszolgáltató Zrt. által alkalmazott működési gyakorlat tapasztalataiból eredő pontosítások, technikai jellegű módosítások átvezetését, illetve a Társaság működése során bevezetni tervezett új eljárásokat, intézkedéseket tartalmazza. A változások többek között az alábbi területeket érintik:

 • üzleti titok védelmére vonatkozó szabályok rögzítése (4.2.8.)
 • lakossági és nem lakossági célú vételezés szabályainak rögzítése (6.2., 6.3.3., 6.8.3.2. és 5. sz. melléklet)
 • szerződéskötés során az ÁSZF átadására vonatkozó szabályok jogszabályváltozás miatti módosítása (6.2.1.2.)
 • a szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételek és a szerződéskötés megtagadásának elhatárolása, a szabályozás kiegészítése (6.2.2. és 6.2.3.)
 • az üzletszabályzat egyoldalú módosítása esetén fennálló tájékoztatási kötelezettség jogszabályváltozás miatti módosítása (6.3.1.)
 • a szerződés visszamenőleges hatályú módosítására vonatkozó előírások módosítása (6.3.2.2.)
 • számlázási és fizetési módokra vonatkozó szabályozás változása, kiegészítése (6.4.6., 6.4.8.1., valamint 4/c. sz. melléklet, 4/a. és 4/b. sz. függelék)
 • fizetési kedvezményre vonatkozó szabályozás egyértelműsítése, pontosítása (6.4.8.3.2.)
 • szerződés megszűnésére vonatkozó szabályok kiegészítése, pontosítása (6.7.2.2. és 6.7.4.)
 • késedelmi kamat és felszólítási díj kiterhelésére vonatkozó szabályok pontosítása (6.8.3.3.3. és 7.1.)
 • elektronikus ügyintézés szabályainak pontosítása, kiegészítése (6.11.4. és 6.11.5.)
 • irányadó jogszabályokra, bírósági kikötésre és az értesítés rendjére vonatkozó szabályok pontosítása, kiegészítése (6.12.)
 • előrefizetős mérőhöz kapcsolódó elszámolások pontosítása (6.13.1.2.2.)
 • az NKM Földgázszolgáltató Zrt. megbízottkénti eljárására vonatkozó szabályok pontosítása (6.14.1.)
 • Társaság ügyfélszolgálatainak és egyéb elérhetőségeinek, valamint az érdekképviseleti szervek elérhetőségének változása (1. sz. és 2. sz. melléklet, valamint 3. sz. függelék)

Az ÁSZF is módosult a változásoknak megfelelően.

Üzletszabályzatunk tartalmazza az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésével, módosításával, felmondásának lehetőségével kapcsolatos információkat is. Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a határozatlan időtartamra kötött egyetemes szolgáltatási szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban mondhatja fel.

További részletekért hívja az ügyfélszolgálat telefonszámát a kiválasztott előhívóval: 06 1/20/30/70 474-9999

Egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat módosítása

0001.01.01

Egyetemes szolgáltatói működési engedély és módosításai

0001.01.01

Jogszabályok

0001.01.01

Egyéb szabályzat

0001.01.01

Az NKM Földgázszolgáltató  Zrt. belső adatvédelmi felelőse: Dr. Arató Dezső jogtanácsos

Elérhetőségei:

Postacím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

E-mail cím: arato.dezso@nkm.energy

Telefon: +36 20 889 1490

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatási területéhez tartozó földgázelosztók üzletszabályzatainak elérhetőségei

0001.01.01

Korábbi üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01